Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Historik

1945 beslöt riksdagen att begreppet "bespisning" skulle ändras till skolmåltidsverksamhet.
Vår första bespisning i kommunen startade i Växsjö skola våren 1943, och det var Lottefors Socialdemokratiska Kvinnoklubb som fick tillstånd att bedriva den verksamheten. 1946 fick eleverna betala 10 öre för en skollunch. Idag är skollunchen gratis för eleverna, men kostnaden för kommunen är ca 18 kr / portion.

Skolmåltiden idag
Inom skolmåltiden serveras ca 3 600 luncher varje skoldag. Idag finns 4 tillagningskök (skolmåltiden vid Arbrå, Kilafors, Rengsjö och Torsberg) samt 7 mottagningskök (skolmåltiden vid Björktjära, Granberg, Heden, Kilberg, Nyhamre, Rensbacken och Vallsta). Varje dag tillagas ca 400 specialkoster till elever med särskilda behov.

Inom kostenheten finns 10 förskolekök, varav 2 av dem är produktionskök. Det finns fler förskolor i kommunen men som saknar egna kök, dessa återfinns anslutning till våra skolkök.

Målen med skolmåltiderna är att grundlägga och främja goda matvanor samt att ge kunskap om matens betydelse för den egna hälsan.

 

Matsedeln
Från och med hösten 2011 serverar kostenheten två rätter till lunch inom grundskolan enligt en förändring i skollagen. Matsedeln har utarbetas tillsammans med elever och kökspersonal. Den skollunch som serveras ska ge ungefär en tredjedel av dagsbehovet av energi- och näringsämnen och bör serveras mellan klockan 11.00 och 13.00.

Aktuell skolmatsedel

Dela på Facebook

Kostenheten

Aseavägen 4
821 30 Bollnäs

Susanne Björklund
Kostchef
Skicka e-post
0278-251 63
070-397 70 10

Dan Törnros
Enhetschef, Kök Skola och Förskola
Skicka e-post
0278-255 13

Helena Lundstedt
Enhetschef, Kök Äldreomsorg, skola och förskola
Skicka e-post
0278-251 27