Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Gatuenheten arbetar efter Teknik- och fritidsnämndens uppsatta mål.

Dessa mål är

- Underlätta tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

- Attraktiva och lättillgängliga park- och grönområden

- Gator och vägar ska ha god framkomlighet

- Kommunen ska arbeta för hög trafiksäkerhet på kommunala gator och vägar

- Gator, vägar, fastigheter ska underhållas så att deras tekniska och ekonomiska värde upprätthålls

- Förvaltningen ska samverka med föreningslivet och andra kommuner

 

Dessa mål har ett mätetal och aktiviteter som du kan läsa mer om i länken nedan.

Uppföljning mätetal

Teknik-, service och fritidsförvaltningen

Postadress: 
Aseavägen 4
821 80 Bollnäs

Besöks- och godsadress:
Aseavägen 4
821 30 Bollnäs
Skicka e-post

Anders Aune
förvaltningschef
Skicka e-post
0278-251 84