Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
NAIVER
FRÅN HÄLSINGLAND
3 juli - 7 augusti 2010

Lim-Johan Olsson från Edsbyn är kanske Sveriges mest kände äktnaive konstnär. Ändå har naiverna i Hälsingland inte tidigare belysts i någon samlad utställning.

I landskapet Hälsingland har också Pehr Wassberg från Färila, Leonard Olofson från Bollnäs, Edla Andersson från Ljusne och Einar Svedin från Trönö levt och verkat under senare delen av 1900-talet.
Var för sig har dessa naiver visats i mindre utställningar, men aldrig samlade till en helhet.

Äktnaiver har ingen hemvist – därför kan det tyckas som en självmotsägelse att ändå samla naiver från Hälsingland.
Det må vara att de äktnaiva uttrycken är gemensamma för västerländsk kultur, men de lokala uttrycken påverkar bygdens människor. Dessa särpräglade konstnärer, dessa naiver påverkar också andra konstnärer och självbilden i landskapet.
Det naiva uttrycket lever kvar, de påverkar och gror.

Ofta ser vi överlastade trädgårdar, fulla av tomtar och troll eller andra varianter av trädgårdsutsmyckning. Ibland kan denna lust att smycka ta sig mer estetiska och konstnärliga uttryck. Det är när äktnaiva naturlyriker formar sin värld. I en mindre avdelning på utställningen visas därför tre naturlyriker som utifrån trä och sten skapat egna världar, inte olika de äktnaiva konstnärernas. Men med en viktig skillnad: här står naturen för det huvudsakliga skapandet, vilket sedan förstärkts och visats fram.
 
 
Bilder från utställningen
foto: Catharina Wallin
 
Lim-Johans alster i entrégalleriet
Lim-Johans alster i entrégalleriet
 
Lim-Johan
Lim-Johan
 
Träarbeten av Leonard Olofsson
Träarbeten av Leonard Olofsson
 
Drömflickan av Leonard Olofsson
Drömflickan av Leonard Olofsson
 
Skulptur och målningar av Einar Svedin
Skulptur och målningar av Einar Svedin
 
Bonnauktion - Einar Svedin
Bonnauktion av Einars Svedin
 
Einar Svedin - foto av Hilding Mickelsson
Einar Svedin - foto av Hilding Mickelsson
 
Edla Anderssons alster
Edla Anderssons alster
 
Torg - Edla Andersson
Torg - Edla Andersson
 
Skulpturer som tidigare funnits i Engmansparken, Njutånger
Skulpturer som tidigare funnits i Engmansparken, Njutånger
 
Stolar och skåp målade av Pehr Wassberg, Färila
Stolar och skåp målade av Pehr Wassberg, Färila
 
Alster av Pehr Wassberg
Alster av Pehr Wassberg
 
 

Receptionen
konsthallen

Bollnäs museum & konsthall
Odengatan 17
821 43 Bollnäs

Skicka e-post
0278-253 26