Den här sidan innehåller länkar till de områden inom miljö- och hälsoskyddsområdet där det krävs någon form av tillstånd eller anmälan för att bedriva en viss verksamhet.

Djurhållning
Hygienisk behandling, solarier
Enskilt avlopp
Sophämtning - kompost mm
Livsmedel
Miljöfarlig verksamhet
Värmepump
Lokaler för undervisning och vård