sb traslottet

Träslottets Trädgård är ett arbetsmarknadspolitiskt projekt som bedrivs av Arbetsmarknadsenheten i samarbete med  Arbetsförmedlingen Södra Hälsingland.

Arbetsmarknadsenheten arrenderar Träslottets trädgård av Erik och Marta Perssons minnesstiftelse vid Träslottet i Arbrå, och där sker traditionellt trädgårdsarbete. Syftet med projektet är att möjliggöra individuellt utformade arbetsmarknadsinsatser exempelvis praktik, arbetsträning, förstärkt arbetsträning och sysselsättning inom branschen.

Kontakt
Martina Platzgummer
Tfn: 070–235 90 33

Informationsmaterial:
Här kan du ladda hem vår broschyr för utskrift

Externa länkar:
Arbetsförmedlingen
Träslottet

 

Samordnare
Maria Platzgummer

Långgatan 26
821 43 Bollnäs

Skicka e-post
070-216 23 82