De generella trafikreglerna i Sverige finns i trafikförordningen (1998:1276). Dessa bestämmelser gäller på alla gator och vägar i hela landet.

En kommun kan besluta om egna lokala trafikföreskrifter på sina gator och vägar. Föreskrifter på statliga vägar - som ej ligger inom tättbebyggt område, - som till exempel länsvägar och riksvägar, är det Länsstyrelsen som beslutar om.

Vart hittar jag information om trafikregler?

Vill du lära dig mer om vad det är för trafikregler som gäller, eller gå in och söka efter trafikföreskrifter? Här nedan finner du några viktiga länkar.

Trafikförordningen

Vägmärkesförordningen

Trafikföreskrifter

Kontakt

Har du några funderingar angående trafikregler så är du välkommen att kontakta Gatuenheten via https://minasidor.bollnas.se/