imgres

Det är inte bara för motorfordon som det finns lagar och trafikregler. Du som cyklar har även regler att rätta dig efter i trafiken - regler som gör det enklare och roligare att cykla.

Vanliga frågor från cyklister

          - Får jag cykla på gågata?

          - Hur gör jag som cyklist på ett övergångsställe?

          - Vad är en cykelöverfart?

Du finner svaren samt mycket annat som är viktigt för dig som cyklist att veta när du vistas i trafiken på Transportstyrelsens hemsida