Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Vill du som affärsidkare ställa ut en så kallad trottoarpratare direkt ansluten till din verksamhet? Då behöver du ett tillstånd för detta.

Tillstånd ska du söka hos polismyndigheten som i sin tur skickar din ansökan till kommunen för yttrande.

I vissa fall kan det krävas längre handläggningstid så tänk på att skicka in din ansökan i god tid.

Polisens tillståndsenhet

Priser

Gatuenheten tar ut en taxa på 1 200 kr / år för en trottoarpratare.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar angående trottoarpratare? Då är du välkommen att kontakta Polisens tillståndsenhet på telefon 114 14 eller Gatuenheten via https://minasidor.bollnas.se/