Trygghetstelefon i bostaden ökar äldres möjlighet att bo kvar i relativ trygghet då det ger möjlighet att snabbt komma i kontakt med kommunens omvårdnadspersonal dygnet runt.

Trygghetstelefonen är avsett att användas i brådskande situationer när andra sätt att erhålla hjälp ej är möjliga. Ersätter inte SOS 112.

Trygghetstelefon kan du ansöka om , och erhålla utan behovsbedömning. Ansökningarna behandlas av Biståndshandläggarenheten. Gör din ansökan genom vår  e-tjänst:  Trygghetstelefon

Kostnaden för trygghetstelefon är för närvarande 214:- per månad plus eventuell faktiskt utförd tid 238:- per timme. Ny- och ominstallation av trygghetstelefon 347 kr (engångskostnad, ingår inte i maxtaxan)

Mer information om trygghetstelefon hittar du här: pdfTrygghetstelefon

pdfOm trygghetstelefon på arabiska  

pdfOm trygghetstelefon på engelska  

pdfOm trygghetstelefon på persiska

pdfOm trygghetstelefon på somaliska

pdfOm trygghetstelefon på tigrinja

För utskrift av broschyrer med text på båda sidorna ställ in skrivaren på "dubbelsidig utskrift, vänd vid kortsida".

 

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss!

Ingela Hedblom
Verksamhetsutvecklare
Tel:  0278- 269 81

 

Här hittar du blanketter och e-tjänster