ung i g webEU flagga EurSocfond small
Ung i Bollnäs är ett av tio delprojekt i Ung i Gävleborg som finansieras via Europiska socialfonden (ESF). Projektet är en del i Bollnäs kommuns Integrationsstrategi gällande arbetsmarknadsinsatser. Samarbetspartners i Bollnäs är; Bollnäs kommun; Arbetsmarknadsenheten, Socialtjänsten och Försäkringskassan Södra Hälsingland.

Projektägare: Region Gävleborg

Delprojektägare: Arbetsmarknadsenheten, Bollnäs kommun

Projektperiod: 2016-02-01 – 2019-06-30

Målgruppen är unga vuxna 15-29 år som varken arbetar eller studerar exempelvis unga som får ekonomiskt bistånd och som inte har aktiva åtgärder från Arbetsförmedlingen, omfattas av kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och är i behov av aktivitet, aktivitetsersättning från Försäkringskassan samt övriga unga som varken arbetar eller studerar (UVAS).

Målsättningen är att ge individuellt stöd för att öka möjligheten till sysselsättning och deltagande i studier. Metoder och aktiviteter är sådana som använts i tidigare projekt.

Informationsmaterial:
Här kan du ladda hem vår broschyr för utskrift

Länkar:
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 

Metoder:
PUB
Metod gällande utveckling av social kompetens
(EU-projekten MASS och NESSIE)

lillgarden

Hitta till oss:
Lillgården
Realskolegatan 9
821 31 Bollnäs
Karta (pdf)

Projektmedarbetare
Carina Lindberg
Realskolegatan 9
821 31 Bollnäs
mob: 073-275 46 14
E-post: carina.lindberg@bollnas.se

Projektmedarbetare
Jens Arbinger
Björkhamregatan 48
821 32 Bollnäs
Tfn: 072-589 57 02
E-post: jens.arbinger@bollnas.se 

Projektmedarbetare
Lena Larsson
Björkhamregatan 48
821 32 Bollnäs
Tfn: 070-365 16 02
E-post: lena.a.larsson@bollnas.se

Besöksadress: Realskolegatan 5
821 31 Bollnäs
Tfn:0278-251 90

Administratör
Maria Platzgummer
Långgatan 26
821 43 Bollnäs
Mob: 070-216 23 82
E-post: maria.platzgummer@bollnas.se

Delprojektledare
Åsa Brolin

Långgatan 26
821 43 Bollnäs

Skicka e-post
072-529 75 75