Vill du göra affärer med oss? Kommunen vill gärna göra affärer med lokala företag. Upphandling regleras av Lagen om offentlig upphandling, LOU och de flesta av våra inköp sker på ramavtal via offentlig upphandling, i samarbete med andra kommuner i Hälsingland.


Ny inköpsorganisation i Hälsingland

Gävle kommun utträde ur kommunalförbundet Inköp Gävleborg 1 januari 2020. Det innebär att förbundets uppdrag övergår till att förvalta ingångna avtal. Gävles utträde innebär att medlemskommunerna, däribland Bollnäs kommun, nu själva tar över upphandlingsansvaret för nya upphandlingar fr o m 1 januari 2020.
Läs mer om ny inköpsorganisation


Var med i våra upphandlingar!

Kommunen arbetar aktivt med att underlätta för lokala företag att delta i våra upphandlingar. I våra upphandlingar ringar vi in bästa möjliga sätt att främja miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara affärer. Vi vill även lyfta fram krav som främjar tillväxt och utveckla innovativa upphandlingar med inriktning på lokal produktion.

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta vår inköpssamordnare, eller delta i olika näringslivsträffar med inriktning på upphandling.

Se aktuella upphandlingar

Delta i upphandlingar - Kom i gång som anbudsgivare


Prenumerera på bevakningar

Du som är leverantör kan prenumerera och bevaka upphandlingar. Då får du automatiskt meddelande när en upphandling matchar din profil:

www.inkopgavleborg.se
www.opic.com
www.mercell.se


Lagen om offentlig upphandling, LOU

Upphandling regleras av Lagen om offentlig upphandling, LOU. Vi gör många upphandlingar i samverkan med övriga hälsingekommuner.

Läs mer om vårt samarbete om upphandling och inköp


Direktupphandling

Inköp inom aktuell beloppsgräns för direktupphandling inom ett område under ett år räknas som direktupphandling. Vi annonserar ut alla våra direktupphandlingar som överstiger 100 000 kr.

Vid större inköp under 100 000 kr går vi ut med skriftlig förfrågan till minst tre leverantörer.