Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Visningsrättigheter för film och media

Mediecentrum har rättigheterna att låna ut utbildningsfilm och spelfilm för visning i skolan.

De DVD- och videofilmer som man hyr eller köper i handeln, är enbart avsedda för privat bruk. De får endast ses i hemmet av den som hyr och dennes familj. Samma sak gäller datapedagogiska program. Undantag: Mediecentrum har avtal för Bollnäs och Ovanåker genom Swedish film. Villkor för Swedishfilm-licensen.


tummen-upp 135287320TV program
Får ses direkt av skolklassen

Radioprogram
Får avlyssnas direkt av skolklassen

UR:s radio- och TV program
Får ses och avlyssnas direkt av skolklassen

Videofilmer med institutionella rättigheter
Får användas enligt distributörens anvisningar

Mediecentrums material
Får användas enligt Mediecentrums anvisningar

Köpfilm (s k hemvideo/DVD) och Hyrfilm (s k hemvideo/DVD

-------------------------------------------

tummen-ner 135287407TV program
Får inte utan tillstånd kopieras för senare visning

Radioprogram
Får inte utan tillstånd kopieras för senare avlyssning.

UR:s radio- och TV program
Får inte kopieras utan särskilt tillstånd/avtal med Utbildningsradion

Hyrfilm (s k hemvideo/DVD)
En hyrfilm som hyrts i ex. butik får ej kopieras

En hyrfilm får ej visas för skolklassen om inte särskilt avtal tecknats med rättighetsinnehavaren. Undantag: Mediecentrum har avtal för Bollnäs och Ovanåker genom Swedish film. Villkor för Swedishfilm-licensen.  Nu även med rättigheter för streaming, läs mer här.

Köpfilm (s k hemvideo/DVD)
En köpfilm får ej kopieras

En köpfilm får ej inköpas för skolans medel, eller lärarens privata medel, och sedan visas för skolklassen om inte särskilt avtal tecknats med rättighetsinnehavaren
Undantag: Mediecentrum har avtal för Bollnäs och Ovanåker genom Swedish film. Villkor för Swedishfilm-licensen.  Nu även med rättigheter för streaming, läs mer här.

Filmer med institutionella rättigheter
Får ej kopieras

Mediecentrums material
Får ej kopieras

Bibliotek
Filmer som erbjuds via bibliotek får ej lånas för visning i skolklassen om inte filmen har institutionella rättigheter

Dela på Facebook

 
no hate