Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Uppsägning på kommunal förskola
Uppsägning av förskoleplats görs via e-tjänsten Skolplatsen. Uppsägningstiden är en (1) månad och räknas från den dag uppsägningen kommit in. Under uppsägningstiden betalas avgift som vanligt.

Uppsägning på fristående förskola
Plats på fristående förskola kan inte sägas upp via Bollnäs kommuns e-tjänst. Om du har barn på en fristående förskola tar du kontakt med förskolan.

Uppsägning av delad faktura
Om ni som vårdnadshavare har delad faktura och platsen sägs upp av den ena vårdnadshavaren, övergår placeringen till den vårdnadshavare som har kvar platsen och som då får betala för hela platsen. Bollnäs kommun erbjuder inte halv plats.

Ditt barn börjar förskoleklass
Det år ditt barn börjar förskoleklass avslutas platsen i förskolan under augusti månad. Om du vill avsluta platsen tidigare ska du själv säga upp platsen en (1) månad innan sista vistelsedagen.

Läs mer om Bollnäs kommuns riktlinjer för avgifter

Dela på Facebook

Skolplatsen

Administration
förskola
- fakturafrågor 
- skolplatsen
- avgiftstaxa
Skicka e-post
0278-256 80 

Kulturskolan:
Skicka e-post
0278 - 257 69

Teknisk support:
Skicka e-post
0278-253 25

Länk till inloggningssida för Skolplatsen

Tyck till här!