Bollnäs kommun har sedan länge haft en aktiv vänortsverksamhet. De första vänorterna som knöts till Bollnäs var Nykøbing Mors i Danmark och Flekkefjord i Norge. De bägge kommunerna blev vänorter till Bollnäs kommun redan år 1948.

Bollnäs har ett aktivt utbyte med fyra av sin sex vänorter. Utbytena sker inom olika verksamheter och på olika sätt, beroende på respektive vänorts förutsättningar. Politiker och medarbetare, skolor och föreningar möts och delar kunskap och erfarenhet inom olika områden. Vänorternas politiska ledning planerar regelbundet innehåll och verksamhet i de utbyten man vill prioritera. Man turas om att arrangera en internationell vecka som inträffar vartannat år. Under dessa veckor fördjupar man sig i olika teman och söker samarbetsmöjligheter inom olika områden, exempelvis integration, samverkan med föreningslivet, omsorg, utbildning, sociala frågor. Bollnäs kommun var senast värd för en internationell vecka 2016. Den gången var temat integration och inkludering.

Kontakter för vänortsfrågor
Kommunen är angelägen om att stimulera det fortsatta utbytet mellan våra vänortskommuner. För ytterligare information angående vänortsverksamheten kontakta:

Kommunfullmäktiges ordförande
Kristoffer Lindberg
Tfn: 0278-251 38, 072-546 13 48
E-post: kristoffer.lindberg@bollnas.se

Handläggaren för internationella frågor:
Inga Malm
Tfn: 0278-251 58, 073-275 46 87
E-post: inga.malm@bollnas.se

 

Bidrag för internationellt utbyte
Föreningar eller organisationer har möjlighet att söka bidrag hos kommunen för att genomföra kontaktskapande utbyten. Kommunen prioriterar ungdomsutbyte inom områdena kultur och fritid. Bidrag för sådant utbyte kan sökas på kommunstyrelsekontorets enhet för föreningsstöd, se nedan:

När det gäller frågor, angående ansökan om bidrag, kontakta:
Mats Hägglund, Föreningsstöd
Tfn: 0278-251 37
E-post: mats.hagglund@bollnas.se

 

De vänorter Bollnäs kommun, idag har träffat formellt vänortsavtal med, är följande:

Norge – Flekkefjord
Flekkefjords kommun ligger vid Västerhavet i Vest-Agders-fylke i Sörlandet. Största näringar är laxodlingar, skeppsvarv – mekanisk industri. I Flekkefjord finns Norges enda fabrik för spel och pussel.

Utbytet med den norska vänorten är aktivt, Bollnäs och Flekkefjord driver gemensamma projekt för att utveckla sina respektive kommuner.

Antal invånare idag: ca 9 000. Flekkefjord blev vänort till Bollnäs år 1948.

Hemsida: www.flekkefjord.kommune.no

Tyskland – Misburg/Anderten
Misburgs kommun ligger 8 km utanför Hannover och kan betraktas som en förstad till den stora ”mässtaden” Hannover. Misburg är en typisk tysk industristad med större anläggningar för produktion av el, cement och stål.

Ungdomar i Misburg och ungdomar i Bollnäs har under mer än 50 år haft regelbunden utbytesverksamhet där man besöker varandra, bor i familjer och knyter goda och ibland livslånga kontakter.

Antal invånare idag: ca 20 000. Blev vänort till Bollnäs år 1960.

Hemsida: www.hannover.de

England – Shepton-Mallet
Kommunen Shepton-Mallet ligger i grevskapet (län) Somerset i sydvästra England. Agrikulturell bygd som idag förvandlats till ett engelskt ”Gnosjö”, med moderna småföretag, främst inom läder, transporter, datakommunikation och lådvinsproduktion. Där finns också en större kriminalvårdsanstalt.

Kontakter med Shepton-Mallet har förekommit, på inofficiell basis, under många år tidigare. Utbytet med den engelska vänorten har under senare år blivit mer aktivt.

Antal invånare idag: ca 8 000. Blev vänort till Bollnäs år 1991.

Hemsida: www.sheptonmallet.org

Lettland – Ogre
Ogre kommun ligger 30 km sydost om huvudstaden Riga. Jordbruksbygd, med tillhörande näringsverksamheter, bl.a. sågverksprodukter. Där finns också en textilfabrik med ca 4.000 anställda. Mycket konsthantverk i framförallt läder och lera.

Utbytet med den lettiska vänorten är aktivt, både inom ramen för den internationella veckan och andra kontakter och utbyten.

Antal invånare idag: ca 26 500. Blev vänort till Bollnäs år 1992.

Hemsida: www.ogre.lv

 

Vilande samarbete:

Danmark – Nykøbing Mors
Nykøbing Mors kommun ligger på en ö vid södra delen av Limfjorden på Nordvästliga Jylland. Nykøbing Mors är en del av Viborgs län. En gammal stad som grundlades redan år 1299.

Antal invånare idag: ca 22 500. De näringar som förekommer mest är musselodling- kaviartillverkning, tillverkning av byggnadsmaterial, främst byggnadssten s.k. molersten. Blev vänort till Bollnäs år 1948. Utbytet med den danska vänorten är just nu vilande.

Hemsida: www.mors.dk

Finland – Kankaanpää
Kankaanpää kommun ligger 54 km nordost om Björneborg (Pori) och ca 200 km norr om Helsingfors. Handels- och servicecentrum för norra delen av distriktet Satakunta(län). Största arbetsplats är en militär utbildningsanläggning Niinisalo Garrison. Där utbildas varje år ca 5 000 personer. Knappt hälften för olika FN-uppdrag. Anläggningen har idag 400 anställda.
Har lång tradition som producent av byggnads- tegel.

Antal invånare idag: ca 13 000. Blev vänort till Bollnäs år 1950. Kankaanpää hade varit en s.k. ”fadderort” till Bollnäs sedan 1939. Denna verksamhet var omfattande i Sverige, p.g.a. 2:a världskrigets konsekvenser för Finland. Utbytet med den finska vänorten är för närvarande vilande.

Hemsida: www.kankaanpaa.fi