Val till Europaparlamentet är söndagen den 26 maj. I Sverige har vi allmän och lika rösträtt. Det betyder att alla får rösta och att varje röst är lika mycket värd.

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är:
• 18 år senast på valdagen,
• svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller
• är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast den 26 april.

Därför ska du rösta i EU-valet
I Europaparlamentet fattas beslut som i frågor som är viktiga för dig och påverkar din vardag. Det kan vara exempelvis klimatförändringar, migration, jordbrukspolitik och antibiotikaanvändning. Var med och påverka, rösta i EU-valet!

Ditt röstkort
Om du inte har fått ditt röstkort eller har tappat bort det kan du få ett nytt. Kontakta kundcenter i Stadshuset telefon 0278-250 01, Bollnäs kommuns valkansli 0278-257 30 eller Valmyndigheten 020-825 825.

Rösta i förtid innan valdagen 
Du kan rösta i förtid fram till valdagen söndag 26 maj. När du röstar i förtid ska du ha med dig ditt röstkort. Du ska också kunna visa att du är du med en giltig id-handling. Du kan rösta i förtid i din egen kommun eller i en annan kommun.

Här kan du förtidsrösta

Bollnäs
Stadshuset, kundcenter
8 maj – 26 maj
Måndag - fredag kl. 09:00-19:00
Lördag - söndag kl. 10:00-15:00
Söndag 26 maj kl. 08:00-21:00

Arbrå
Ängslunda, Hälsingegatan 43
13 maj – 24 maj
Måndag - torsdag kl. 15:00-19:00
Fredag kl. 11:00-15:00

Kilafors
Hällagårdens huvudentré, Hällagatan 32
13 maj – 24 maj
Måndag - torsdag kl. 15:00-19:00
Fredag kl. 11:00-15:00

Rengsjö
Ringshög, Midnäsvägen 2B
20 maj – 24 maj
Måndag - torsdag kl. 15:00-19:00
Fredag kl. 11:00-15:00

Boende, anhöriga och personal på vård- och omsorgsboendet Karlslund kan förtidsrösta där söndag 19 maj kl. 09:30 - 11:00.

Rösta på valdagen 26 maj kl. 08:00-21:00
Vilken vallokal du kan rösta i framgår av ditt röstkort, som du fått hem i din brevlåda. Du ha med dig ditt röstkort och en giltig id-handling. Om du har tappat bort ditt röstkort, finns möjlighet att få ett nytt via Kundcenter i Stadshuset, Stadshustorget 2, tel. 0278-250 01 eller Valmyndigheten, tel. 020-825 825.

Rösta  med bud/lantbrevbärare
Att rösta med bud betyder att någon annan tar med din röst till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning. Du behöver ett särskilt material för att rösta med bud. Det går att hämta materialet på alla förtidsröstningslokaler. Du kan också beställa materialet från Valmyndigheten eller hos kommunen, besök stadshuset eller ring 0278-257 30 . I materialet står hur du ska göra.

Ambulerande röstmottagare
Till dig som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning, ålder eller annat hinder inte kan ta dig till ett röstmottagningsställe kan vi på Bollnäs kommun ordna med en ambulerande röstmottagare som kommer hem till dig. Kontakta oss på telefon 0278-250 01 för att boka.

Ryktesspridning
Tänk på att det kan förekomma ryktesspridning i samband med valet. Exempelvis information om att en vallokal är stängd. Florerar annan information från andra är den inte sann. Meddela gärna oss om du upptäcker att något verkar misstänksamt.
E-post: bollnas@bollnas.se Kommunens valkansli 0278-257 30

Ytterligare information om förtidsröstningen och röstning på valdagen den 9 september finns att läsa på www.val.se

 

Var med och påverka, rösta i EU-valet!

 

valmyndigheten logo webb 


Bns kommun logo färg