Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Information om val av skola

I Bollnäs kommun har du som vårdnadshavare rätt att välja skola för ditt barn både i förskoleklass och årskurs 7. Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att alla skolpliktiga elever går i skolan.

Så här gör du

I januari 2021 kan du som vårdnadshavare göra en ansökan om skolval för ditt barn som börjar i förskoleklass eller årskurs 7 hösten 2021. Senast i mitten av februari får du besked om var ditt barn fått sin skolplacering.

Om ditt barn går årskurs 6 på en F–9-skola och vill fortsätta där, behöver du inte välja skola då barnet automatiskt är fortsatt placerad på samma skola.

Har du flera barn gör du en ansökan för varje barn. Det är viktigt att båda vårdnadshavarna godkänner ansökan om skolvalet i Skolplatsen. Loggar in på Skolplatsen gör du med ditt bankID.

De kommunala skolorna erbjuder plats enligt ditt önskemål så långt det är möjligt. Gör du ingen ansökan alls placeras ditt barn vid en skola enligt närhetsprincipen. 

BankID 

Om du inte har bankID går det bra att komma till utbildningskontoret och få hjälp med din ansökan. Ta då med dig dina identitetshandlingar. 

Om du inte har en e-postadress inlagd i Skolplatsen får du besked via brev när ditt barn fått en skolpacering. Gå gärna in i Skolplatsen och lägg in din kontaktinformation om du inte gjort det redan. Här får du reda på hör du gör.

Om du av någon anledning inte får något besked, hör du av dig till utbildningskontoret så hjälper vi dig.

Har ditt barn blivit antagen på en fristående skola får du besked direkt från skolan.

Information om skolorna

Information om skolorna i Bollnäs kommun hittar du även på vår hemsida, våra skolor, kommunala och fristående.

Aktivt skolval

Du ska göra ett aktivt skolval om:

  • ditt barn ska börja i förskoleklass
  • ditt barn går på en skola i Bollnäs kommun som inte erbjuder årskurs 7 eller som vill välja en annan skola än den går på idag. 

Fristående skola

Om ditt barn står i kö på en fristående skolenhet ska du ändå göra skolvalet via vår e-tjänst. Om du tackar ja till en plats på en fristående skola, förlorar ditt barn sin plats i den kommunala skolan.

Skola i annan kommun

Om ditt barn ska gå i skolan i annan kommun (kommunal eller fristående), vänder du dig direkt till tilltänkt skola.

Modersmål

Om ditt barns modersmål är svenska ska du inte svara på frågan.

Ansökan om fritidhemsplats

Du ansöker om fritidshemsplats när du fått besked om vilken skola ditt barn är placerad på.

Uppsägning av förskoleplats

Om ditt barn går i en kommunal förskola eller på Lekstugans förskola ska du säga upp platsen senast en månad innan barnet ska sluta annars sägs platsen upp automatisk i mitten av augusti. Uppsägningen gör du via e-tjänsten.

Rätten till skolskjuts

Vi är skyldiga att vid behov ordna kostnadsfri skolskjuts för ditt barn i grundskolan (10 kap. 32 § skollagen). Våra riktlinjer och reglemente för skolskjuts är beslutade av barn- och utbildningsnämnden. Läs mer i riktlinjerna.

Vi är i vissa fall skyldig att ordna skolskjuts för elever som går på fristående skola eller i annan kommunal skola än den eleven geografiskt tillhör. Bedömning sker i varje enskilt ärende. Ansökningsblankett finns här.

För att du ska vara garanterad skolskjuts vid skolstart (om beviljad skolskjuts), ska din ansökan ha kommit in till skolskjutsansvarige senast den 31 maj.

Informationsmaterial om grundskolorna i Bollnäs kommun läsåret 21/22

pdfBroschyr om grundskolorna i Bollnäs 11Mb

 

  

Länk till inloggningssida för Skolplatsen

Tyck till här!