våldbildweb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hot och våld i nära relation - Känner du igen dig?
Anpassar du ditt beteende för att din partner eller familj inte ska bli arga? Får din partner din familj dig att känna dig dum, mindre värd, knäpp eller dålig? Har din partner eller familj skrämt dig, kontrollerat dig med hjälp av våld eller hotfullt beteende? Används ditt husdjur som utpressning? Någon som gör så att du inte får dina läkemedel/ hjälpmedel? Utsätts du för vanvård? Slår någon sönder dina saker? Tvingar någon dig skriva under handlingar du inte vill? Tvingas du till sexuella handlingar mot din vilja?
Våld är alltid en envägshandling och det är den eller de som våldför sig som bär hela ansvaret. Våld skapar rädsla, fara, vanmakt, lidande och sorg för den som utsätts, upplever eller utövar det. Våld i nära relationer är ofta ett mönster av handlingar som kan vara allt ifrån subtila handlingar till grova brott. Mer konkret är det allt ifrån att bli förlöjligad till att utsättas för våldtäkt eller allvarliga hot. Våld kan utövas på många sätt: fysiskt, sexuellt, psykiskt, socialt, materiellt och ekonomisk. Inget våld är acceptabelt, våld i alla former är fel -Det finns hjälp att få!

I en akut situation ring alltid 112

Gäller det en orosanmälan för barn och ungdom anmäl via vår e-tjänst: orosanmälan eller ring : 0278- 252 02 (Måndag och tisdag: 08.30-11.30, 13.00-14.30,
onsdag: 13.00-16.00, torsdag och fredag: 08.30-11.30, 13.00-14.30)

Gäller det ansökan om hjälp eller en orosanmälan för vuxen ring : 0278- 256 04 (Måndag,tisdag, onsdag: 08.30-11.30, 13.00-14.30
Torsdag: 13.00-16.00, Fredag: 08.30-11.30, 13.00-14.30) eller använd någon av våra e-tjänster:

Orosanmälan för vuxen över 18 år, missbruk ( Om du känner oro för att en person far illa av missbruk kan du göra en orosanmälan till socialtjänsten)

Stöd vid missbruk för vuxna över 18 år ( Om du vill ansöka om stöd/vård och behandling vid missbruksproblem)

Stöd vid våld i nära relation, för vuxna över 18 år 

Öppenvårdens stödtelefon för konflikter i familjen och våld i nära relation, direktnummer 073-087 87 26.
Telefontider: Måndag,tisdag,torsdag och fredag 08.30-11.30 och 13.00-14.30
Onsdag 13.00-14.30

Covid-19
Utifrån den situation som just nu råder då flera av oss arbetar hemma,
studerar på distans och för några till och med karantän så kan det innebära
mer tid till trevlig samvaro med nära och kära. Men så är det inte för alla!
För en del är hemmet en otrygg och hotfull plats!
Här finns hjälp:
Länstyrelsen Gävleborg: pdfNär hemmet blir en otrygg plats

  

Här hittar du mer information och hur du kan få hjälp:

 

Barn som upplever våld

Alla former av våld mot barn är olagliga. Alla barn har samma rätt att slippa våld. 

Våld i nära relation 

Alla människor har rätt till en våldsfri vardag. Det finns hjälp att få!

Hedersrelaterat våld och förtryck

Du har rätt att utvecklas, rätt att välja partner och du har rätt att bestämma över din egen kropp.

Prostitution och människohandel

Ingen får  köpa eller sälja en människa. Det är förbjudet säger lagen

Unga relationer

Våld är inget tecken på kärlek. Kärleken är fri. Det betyder att du har rätt att älska vem du vill

Använder du våld i nära relation

Det går att förändra ett våldsamt beteende. Du har möjlighet till individuellt stöd och hjälp

Grooming

Grooming innebär att en person i sexuellt syfte tar kontakt med dig som är under 15 år. Det är förbjudet.

Våld i nära hbtq relationer

Våld kan drabba vem som helst, det är aldrig den som utsätts för våld som bär ansvar

 

Alla människor har rätt till en våldsfri vardag. Att bli utsatt för våld är en kränkning av de mänskliga rättigheterna och den som utövar våld begår en brottslig och avskyvärd handling mot dig.
Så här behöver du inte ha det. Det finns hjälp att få. Vi vill hjälpa dig.

Socialförvaltningens Individ och familjeomsorg – öppettider och kontakt

Måndag,tisdag,torsdag och fredag: 8.00-12.00 och 13.00-16.00
Onsdag: 8.00-12.00 och 13.00-14.30

Tidsbeställning görs hos socialsekreterare. För information kan du ringa receptionen på telefon 0278-251 90. Alla socialsekreterare nås också via kommunens växel 0278-250 00.

Telefontid reception:
Måndag,tisdag, torsdag och fredag: 8.00-12.00 och 12.30-16.30
Onsdag:8.00-12.00 och 12.30-14.30
E-post adress är: social.forv@bollnas.se

Socialjour på icke kontorstid
Måndag–torsdag kl. 17.00–23.00
Fredag kl. 17.00–02.00
Lördag kl. 16.00–02.00
Söndag kl. 16.00–23.00 telefon: 026 – 10 02 25

 


Information om panikknappen

Ansvarig för sidan:
Ewah Pettersson

Kontakt:
Ewah Pettersson
Telefon: 0278- 255 31
E-post: ewah.pettersson@bollnas.se 

 

 

 

 

  

Panik! Lämna sidan