Länkar dit våldsutsatta kan vända sig:

Kvinnojouren Stöttan
Vi ger råd, stöd och skyddat boende till våldsutsatta kvinnor och deras barn.
Jouren finns till för alla kvinnor som lever i en relation som skrämmer, för kvinnor som hotas, terroriseras eller misshandlas av en man eller annan kvinna, som står henne nära. Det kan vara ens livskamrat, make, bror, pappa eller någon annan närstående.
 

  • Vi kan erbjuda stödsamtal - på telefon eller genom ett besök på jouren.

  • Vi kan hjälpa till med att ordna skyddat boende för kvinnan och hennes barn.

  • Vi kan följa med till polisen, sjukvården eller socialkontoret m.m. Om kvinnan så önskar kan vi också hänvisa till andra i vårt nätverk som är kunniga inom speciella områden.

  • Vi tror på kvinnans berättelse och stöttar kvinnan i hennes egna beslut.

Du får vara anonym.

Telefonnummer: 010-47 11 099
www.kvinnojourenstottan.se

 

Brottsofferjouren Bollnäs-Ovanåker
Har du blivit utsatt för ett brott och behöver råd och stöd?

Brottsofferjouren hjälper dig med:

  • Tid att lyssna och hjälp att formulera det du varit med om genom samtal.
  • Information om hur polisanmälan går till, och vad som sker därefter.
  • Hjälp med skadeståndskrav.
  • Information om rättsprocessen.

Vi kan också oftast hjälpa till med att förmedla kontakt med myndigheter, försäkringsbolag, polis, advokat och/eller socialtjänst i frågor om brottet.

Kontakta oss direkt på telefon 072-558 98 05 eller

e-post: info@bollnas-ovanaker.boj.se.


Kvinnofridslinjen
020-50 50 50
Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. Information finns på flera språk och har tillgång till tolkservice. För dig som har nedsatt hörsel eller talförmåga finns möjlighet att använda tjänsten texttelefoni. öppen dygnet runt och samtalet är gratis.Telefonsamtalet syns inte på telefonräkningen
www.kvinnofridslinjen.se

 

Sveriges Kvinno- och tjejjourers Riksförbund
SKR, är ett riksförbund för kvinnojourer, tjejjourer, anhörigföreningar och andra föreningar som vill motverka mäns våld mot kvinnor. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. På hemsidan finns telefonnummer till lokala kvinno-/tjejjourer. En nationell mailjour finns också. Klicka här: SKR

 

Systerjouren Somaya
www.somaya.se
jour telefon måndag-fredag kl 9.00-16.00 . Telefon: 020-81 82 83

 

Nationellt centrum för kvinnofrid
Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.


BRIS
Barnens hjälptelefon 116 111
Till BRIS kan barn ringa som vill prata med en vuxen. Samtalet är helt anonymt och syns inte på telefonräkningen.
www.bris.se

 

UMO
UMO är ungdomsmottagning på nätet för unga mellan 13 och 25 år. På sajten finns information om sex, hälsa och relationer och möjlighet att ställa anonyma frågor till personal som jobbar på ungdomsmottagningar. Det finns även bra tips på vad du kan göra om du mår dåligt.
www.umo.se 

 

Bris vuxentelefon om barn
0771-50 50 50 Alla vardagar 09.00 - 12.00
Till Bris vuxentelefon om barn kan du ringa om du vill prata om oro kring dina egna eller någon annans barn upp till 18 år. Vi som svarar är erfarna kuratorer. Samtalet kan handla om allt från allvarliga situationer till mer vardagliga dilemman. Självklart har vi ett tydligt fokus på barnets perspektiv och rättigheter i våra samtal.
Samtalet kostar som ett vanligt telefonsamtal och du kan självklart vara anonym.
Öppettider måndag-fredag 9.00-12.00 (stängt helger och röda dagar).

 

Ungarelationer.se
ger stöd och information till dig under 20 år som blir utsatt i din relation, är kompis till någon som blir det, eller är den som utsätter1 Länk till Unga relationer

 

Våldsfri vardag
Våld i nära relationer finns överallt i samhället, oavsett klass, etnicitet, kulturell och religiös bakgrund, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning. Kvinnor drabbas oftare av upprepat och allvarligt våld i nära relation. Barn som upplever våld är också utsatta. Få vågar berätta om våldet, men du är inte ensam. Det finns hjälp för dig att förändra din situation. Den här sidan vänder sig till dig som bor i Gävleborgs län, men alla har rätt till en våldsfri vardag! Länk till Våldsfri vardag 

 

Stickan - kriscentrum för män
Telefon: 026-18 73 73
Sticka erbjuder rådgivning om balnd annat våld/ilska och problem i relationen. Sticka erbjuder även gruppbehandling för män som utövat våld.
www.stickan.se

 

RFSL Brottsoffer jour
Genom RFSL:s brottsofferjour kan du få stöd och hjälp med det våld du varit med om. 
Våld mot homosexuella, bisexuella och transpersoner (HBT-personer) kan ske på flera olika sätt. Det kan till exempel handla om partnervåld, hatbrott eller hedersrelaterat våld.
Telefon: 020-34 13 16
www.rfsl.se/brottsoffer  

 

Sjukvårdsrådgivningen 1177
Sjukvårdsrådgivningen svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när det behövs.Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt.

 

Kom till oss - polisens informationssida om brott i nära relationer.
Här kan du som är utsatt ta reda på mer om vad du har för rättigheter och om hur polisen kan hjälpa dig. Också du som är vittne kan hitta information om vad du kan göra om du misstänker att någon i din närhet är utsatt.

www.polisen.se/komtilloss

Panik! Lämna sidan