Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt eller politiskt mål.

Bollnäs kommuns arbete mot våldsbejakande extremism utgår från en handlingsplan antagen 2018.

Syftet med Bollnäs kommuns handlingsplan är att beskriva och strukturera arbetet mot våldsbejakande extremism. Samt att synliggöra inom vilka områden kommunen kommer arbeta för att förebygga våldsbejakande extremism.

Målet med Bollnäs kommuns handlingsplan är att:
• främja demokratin genom att verka mot våldsbejakande extremism
• förebygga; att förebygga att individer ansluter till en våldsbejakande ideologi
• förhindra; att individer begår ideologiska motiverande våldshandlingar

Aktuell handlingsplan

pdfAntagen_handlingsplan_mot_våldsbejakande_extremism_2018-04-12.pdf354.77 KB

Externa länkar

Länk till Regeringens nationella strategi mot våldsbejakande extremism (pdf)
Länk till Center mot våldsbejakande extremism webbplats