bouquet 2616650 1920
Borgerlig vigsel bokar du hos kommunstyrelsekontoret på telefon 0278-252 42 helst ett par veckor före vigseldatum.

Inför ceremonin måste ni som brudpar ansöka om hindersprövning för vigsel. Det intyget ansöker ni om hos Skatteverket. Ansökningsblanketten kan du hämta från Skatteverkets webbplats. Blanketten ifylles och undertecknas av er båda och skickas sedan till Skatteverket. Skatteverkets handläggning av ärendet tar ca 7-8 dagar, om ni båda är folkbokförda i Sverige, i annat fall kan det ta upp till 10 veckor. Vill ni även ta er make/makas efternamn behöver ni fylla i en blankett och ansöka om det hos Skatteverket. Glöm inte att ta med era beviljade intyg till vigseln.

Två myndiga personer behöver närvara som vittnen vid vigseln. Om ni inte har möjlighet att ordna egna vittnen kan två av kommunstyrelsekontorets personal medverka istället om vigseln sker i Stadshuset.

Den borgerliga vigselceremonin är kostnadsfri och sker vanligtvis i Hälsingerummet, våning 7, i stadshuset, men kan även genomföras på annan plats, om ni önskar.

Vigselförrättare att välja bland är Marie Centerwall, Jan Lahenkorva, Kristoffer Lindberg, Ingrid Hammarberg, Jan-Erik Englund, Olov Nilsson Sträng, Maud Kvarnäng, Evy Degerman, Christina Wall, Åsa Äng Eriksson, Kenneth Nilshem, Per-Erik Andersson, Irene Frank, Lasse Feldtblad, Bengt Lindstedt, Hans-Gunnar Johansson och Anders Flodin Lund.

Boka din vigsel på Mina sidor

För upplysningar och mer information:
Telefon: 0278-251 48 0278-252 44 
E-post: bollnas@bollnas.se

 

Här hittar du blanketter och e-tjänster