Bidrag

Ansökningstid

Verksamhetsbidrag
- aktivitetsbidrag
- ledarutbildningsbidrag
Senast 25 februari och 25 augusti
 
Projektbidrag Perioder
Snabbslant Löpande under året
Internationellt bidrag Löpande under året
Anläggningsbidrag Senast 1 maj
 Studieförbundsbidrag  Senast 1 maj

 

Ansökan säsongsbokning anläggning
Ansökan lämnas till respektive anläggning

pdfInomhuslokaler och hallar höst och vårtermin
(blankett pdf)

Senast 1 maj