/* */ ?>

Företagarcafé 25 mars

Föreläsningar och utställningar
fb-foeretagarcafe-25-mars-2021
Datum: 2021-03-25 17:00

Plats: Digitalt

Bollnäs är en kommun med en lång tradition av att leva med och av skogen. Men vad kan vi begära av den? Sverige har mål om att öka avsättningar för naturskydd för att säkra den biologiska mångfalden samtidigt som produktionen ska öka för att möta efterfrågan på skogen som råvara. Skogen förväntas spela en stor roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle samtidigt som den ska agera koldioxidsänka och även tillgodose våra behov av rekreation och friluftsliv.

Frågan vi måste ställa oss är räcker skogen till?

Företagarcafét 25/3 arrangeras som en del i miljöveckan som denna gången bjudit in till ett panelsamtal kring frågan, räcker skogen till? Inbjudna paneldeltagare kommer utifrån olika perspektiv prata om hur skogen som resurs att räcka till.

Panelen kommer bestå av:
- Veronica Jägbrant - Skogskonsulent samt regionalt ansvarig för miljömålet levande skogar, Skogsstyrelsen.
- Pål Börjesson - Professor och forskare inom Biobaserade energi- och produktionssystem, LTH (Lunds universitet).
- Maria Saxe - Hållbarhetschef, Stora Enso
- Markus Sten - VD/skogskonsulent, Plockhugget
- Bengt-Gunnar Jonsson - professor och forskare inom biologisk mångfald och skoglig klimatnytta, Mittuniversitetet Sundsvall.

I vanlig företagarcaféanda kommer det finnas utrymme för diskussion och frågor till paneldeltagarna i slutet av träffen. 

Varmt välkomna hälsar,
Sofie Zetterlund, kommunekolog
Rasmus Ahlén, miljöstrateg
Näringslivskontoret

Tid: 17.00 - ca 18.30

Denna föreläsning riktar sig till dig som företagare i Bollnäs kommun.
Om du önskar få möteslänken mailad till dig dagen innan, anmäl dig till: naringslivochutveckling@bollnas.se 
Direktlänk till mötet finns här.
 
Välkommen!

 

Telefon
0278-25791
E-post
naringslivochutveckling@bollnas.se
Godkänner du att ditt evenemang publiceras på den digitala skylten på Gärdet?
Ja

 

Alla datum


  • 2021-03-25 17:00