Skogs & Flottningsmuseum

Skogs & Flottningsmuseum i Segersta

Följ timrets väg från skogen till sågverken genom fotografier och berättande texter.

Museet visar det sista århundradet av flotttningsepoken i Hälsingland. Här finns även Albin Åsenlunds konstnärligt snidade modellserie ”Från träd till planka” och fotografen/naturskildraren Hilding Mickelssons vackra fotografier. I anslutning till museet finns även en utställning om ”Broarnas historia i Segersta”. Lokalerna har viss handikappanpassning. 

Öppettider: I samband med arrangemang på hembygdsområdet, och enligt överenskommelse.
Bokning: Anders Persson 070-6915307 eller Maria Pettersson 070-3659266

Telefon: 070-691 53 07
Adress: Djupavägen, Segersta Hembygdsgård, 823 93 Segersta