S:t Staffans kyrka/prästgård, Gruvberget

S:t Staffans kyrka/prästgård, Gruvberget Foto: Carina Falk Norgren

Kyrka i Gruvberget där den omtalade finnskogsprästen Carl-David Othzén verkade.

Kyrkan invigdes 1927 av ärkebiskop Nathan Söderblom. Bollnäsarkitekten Carl Bååth gjorde ritningar till både kyrka, klockstapel och prästgård. Den omtalade finnskogsprästen Carl- David Othzén var verksam i Gruvberget från 1929 fram till sin död 1981. I det Othzénska rummet i f d pastorsexpeditionen, visas prästens återskapade arbetsrum.

Öppettider: Visning efter överenskommelse juni-september.
Telefonnummer: 0278-810 37

Foto: Carina Falk Norgren