Världsarvet Hälsingegårdar

Gästgivars Vallsta Fotograf: Jakob Dahlström

Välkommen att uppleva hälsingegårdarna, varje gård har sin historia och har du besökt en har du inte besökt alla!

De sju hälsingegårdar som skrevs in Unescos världsarvslista representerar omkring 1000 gårdar med kulturhistoriska värden. De allra flesta är privatägda och bedriver inte alls någon turistisk verksamhet. Andra öppnar för besökare på sommaren, vid särskilda tillfällen eller efter överenskommelse. 

Länk till lista över Hälsingegårdar i Bollnäs kommun

Beslutet att Hälsingegårdarna skulle föras upp på världsarvslistan togs sommaren 2012 vid världsarvskommitténs möte i St Petersburg. Det var resultatet efter ett målinriktat arbete som pågått i bred samverkan i Hälsingland i 15 år. Vid mötet i St Petersburg deltog representanter från svenska myndigheter men även representanter från de nominerade gårdarna.

Unescos världsarvskommitté var helt enig om att Hälsingegårdarna har enastående universellt värde. De fyller en lucka på världsarvslistan eftersom böndernas byggande tidigare varit underrepresenterat på världsarvslistan. Genom världsarvsförklaringen får hela världen ta del av Hälsinglands enastående inrednings- och byggnadskultur.

Så här lyder motiveringen från Unesco:

"De sju utvalda Hälsingegårdarna representerar en världsunik samling av mer än 1000 gårdar och ca 400 dekorerade rum på ursprunglig plats. Koncentrationen av välbevarade interiörer saknar motsvarighet.

Gårdarna visar hur oberoende bönder inom ett geografiskt begränsat område kunde kombinera en högt utvecklad byggnadstradition med en rik folklig konst i form av dekorativt målade interiörer speciellt för fest.

Gårdarna vittnar om en kultur som har försvunnit idag, men vars byggnader och interiörer med sina variationer, rikedom och kvalitet är exceptionellt väl bevarade och av enastående universellt värde."

Att det finns så många välbevarade hälsingegårdar kvar är en viktig anledning till världsarvsutnämningen. De sju världsarvsgårdarna ska ses som representanter för alla dessa hälsingegårdar, omkring 1000 stycken. Det var vanliga bönder som byggde gårdarna. Rum och ibland hela hus inreddes och dekorerades i en varierad men alldeles egen utvecklad folkkonst för att användas enbart till fest.

Foto: Hälsingegården Gästgivars i Vallsta
Fotograf: Jakob Dahlström

Telefon: Besökscentrum världsarvet hälsingegårdar: 0278 - 256 40