Naturreservatet Blårönningen

Naturreservatet Blårönningen

Naturreservat med gammal skog.

Blårönningen är ett naturreservat som domineras av 100-150-årig gransumpskog med inslag av tall, björk och sälg. Här finns den mycket sällsynta svampen, Taigaporing, den finns endast på ett fåtal platser i Europa. 

Genom området rinner även Nybobäcken.

 

Kontakta Bollnäs Turistbyrå för mer information.
Telefon: 0278-258 80
Adress: Kulturhuset, Odengatan 17B, 821 43 Bollnäs