Skriv ut

Naturreservatet Djupsjön-Römmaberget

Naturreservatet Djupsjön-Römmaberget

Gammal orörd skog tillsammans med ny skog. 

Här har människan haft minimal inverkan på skogen och det riktigt känns. Både gammal barrdominerad skog och yngre lövrik finns i reservatet. Djupsjön har god vattenkvalitet som gynnar örings- och flodpärlmusselbeståndet i sjön. Den spännande gamla skogen har många rödlistade arter i sig och finns nordväst om Djupsjön. Stranden på östra sidan är blockrik och något svårgången. Myrarna vid Djupsjöns utlopp och inlopp är värda ett besök.

Gratis kartfolder för naturreservatet finns på Bollnäs Turistbyrå.

 

Kontakta Bollnäs Turistbyrå för mer information.
Telefon: 0278-258 80
Adress: Kulturhuset, Odengatan 17B, 821 43 Bollnäs