Naturreservatet Galvån

Naturreservatet Galvån

Galvån är den största och mest värdefulla av Ljusnans biflöden.

Galvån, som rinner från Galvsjön till Ljusnan, vid Röste, är den största och mest värdefulla av Ljusnans biflöden. Med sina drygt 100 m i fallhöjd på en mils sträcka, utgör den en sällsynt och riksintressant miljö så här långt söderut i landet. Här finns även en livskraftig utterstam, ett värdefullt be­stånd av öring, ett rikt fågelliv samt intressanta växtlokaler för bland annat Kung Karls spira.

En enklare väg följer ån mellan Galvsjön och Nyfors. Längs stigen nedströms rastplatsen vid Nyfors växer Kung karls spira och här kan du också ta ett dopp i ån. I ån finns harr och öring. Om du vill fiska kan du köpa fiskekort på bland annat Bollnäs Turistbyrå eller på Sportfiskeshopen i Bollnäs.

Gratis kartfolder för naturreservatet finns på Bollnäs Turistbyrå.

 

Kontakta Bollnäs Turistbyrå för mer information.
Telefon: 0278-258 80
Adress: Kulturhuset, Odengatan 17B, 821 43 Bollnäs