Skriv ut

Naturreservatet Hästhagsberget

Naturreservatet Hästhagsberget

Ett naturreservat med bevarad och vårdad naturskog av blandskogstyp.

Hästhagsbergets naturreservat är be­läget söder om Kilafors. Här bevaras och vårdas naturskog av blandskogstyp med stort innehåll av död ved och rödlistade arter. Både gran, glasbjörk, tall och gråal finns här, några tallar är så gamla som 200-300 år.

Skogen domineras sumpskog med stora mattor av vitmossa och björnmossa, vilket gör att det är ett relativt fuktigt område. I reservatet finns inga uppmärkta stigar, men vill du ta dig upp till toppen på Hästhagsberget är den sydöstra delen lättast. 

Gratis kartfolder för naturreservatet finns på Bollnäs Turistbyrå. 

 

 

Kontakta Bollnäs Turistbyrå för mer information.
Telefon: 0278-258 80
Adress: Kulturhuset, Odengatan 17B, 821 43 Bollnäs