Hembygdsgården Kämpens

Hembygdsgården Kämpens

En välbevarad Hälsingegård med anor i från 1500- talet.

Gården har anor från början på 1500-talet och har varit ett bondehemman fram till 1950- talet. Gården är numera Bollnäs sockens Hembygdsgård, efter en donation från den sista familjen som bodde där. Familjen hette Isberg och de överlämnade gården till hembygdsföreningen 1961, med villkor att det skulle bli Hembygdsgård. I och på gården finns mängder av kulturföremål bevarade. Viss odling bedrivs fortfarande på gården, framförallt potatis.
Hembygdsföreningen arrangerar årligen Nationaldagsfirande, Midsommarfirande och Valborgsfirande samt julottekaffe.

För mer information, besök deras webbplats

Öppettider: Vid arrangemang och efter överenskommelse.

E-post: bertil.hulth@helsingenet.com
Adress: Södra Kyrkvägen 1, 821 30 Bollnäs

Telefonr: 070 560 52 40