Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Kommunstyrelseförvaltningen ligger underordnad kommunstyrelsen och arbetar med kommuncentrala uppgifter.

Kommunstyrelsekontoret
Har den övergripande uppgiften att tillhandahålla tjänster av administrativt slag till kommunens övriga förvaltningar. I kommunstyrelsekontoret ingår kundcenter och stödfunktioner som post och stadshusets vaktmästeri.

Kommunikationsenheten
Ansvarar för kommunens övergripande externa och interna kommunikation. Har övergripande ansvar för kommunens webbplats, intranät, sociala medier, grafiska profil, trycksaker, press- och mediafrågor samt den digitala genomfartsskylten.

Ekonomikontoret
Ansvarar för övergripande ekonomisk planering, budgetering, placerings- och finansfrågor, redovisning och bokslut, uppföljning och utvärderingar, sakförsäkringar och kassa, debitering och fakturahantering.

Personalkontoret
Ansvarar för utbetalning av löner och arvoden, att hantera pensionsfrågor och bistår kommunstyrelsen med att teckna, tolka och följa upp lagar, avtal och bestämmelser inom det arbetsrättsliga området.

Näringsliv- och utvecklingskontoret
Arbetar för att skapa förutsättningar för tillväxt för entreprenörer och företag.

Kulturenheten
Består av verksamheterna allmänkulturen, biblioteket, kulturhuset, fritidsgårdarna, kulturskolan, konsthallen och turistbyrå.

Flyktingverksamheten
Arbetar med kommunens mottagande av flyktingar som beviljats uppehållstillstånd i Sverige.

Arbetsmarknadsenheten
Handlägger administrativa, kurativa och sociala arbetsuppgifter till alla arbetssökande i kommunen, samt stöder arbetsökande för att öka deras möjligheter att skaffa en anställning, studera eller på annat sätt skaffa egen försörjning.