Har du frågor om Covid-19?

I slutet av November inleds miljöåtgärder i Bollnäsströmmarna. Då tas det första steget i att återskapa fri fiskvandring mellan sjön Varpen och klumpströmmen längst upp i Bollnäsströmmarna. Det är ett samarbetsprojekt vi har tillsammans med Fortum och Bollnäs fiskevårdsförening. Åtgärderna som nu drar igång handlar om att riva en dammtröskel vid Gabrielshöljan samt att förbättra biotopen i Lillströmmen och Klumpströmmen genom att med grävmaskiner återföra sten och block som under flottningsepoken rensades från älven. Arbetet väntas ta fyra veckor och resultera i en ökad biologisk mångfald och möjliggöra fiskvandring mellan klumpströmmen och Galvån.

WEBB fiskevattentyp
Flygfotot visar delar av Gabrielshöljan samt Lillströmmen som båda kommer att åtgärdas i projektet.

Kontaktpersoner
Fortum: Bertil Planeskog, e-post bertil.planeskog@fortum.com
Bollnäs Kommun: Jonas Engberg, e-post jonas.engberg@bollnas.se
Bollnäs Fiskevårdsförening: Stefan Åkesson, e-post stefanakesson1980@hotmail.se