Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Påverka Bollnäs kommuns framtid,
svara på vår enkät!
Upplev sommaren
i Bollnäs kommun
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Med anledning av dagens besked om att Region Gävleborg tar över driften av Bollnäs sjukhus har kommunledningen i eftermiddag träffat Region Gävleborg och fått försäkran om fortsatt drift av Bollnäs sjukhus. Av mötet framgick att Region Gävleborg tar över verksamheten i befintlig organisation och fortsätter att driva den på samma sätt som tidigare. Överlämningen från Aleris till Region Gävleborg innebär ingen förändring för patienterna. De kommer att mötas av samma goda kvalitet och höga tillgänglighet som tidigare. 

Beslut om upphandling ligger kvar
Region Gävleborg har som ambition att genomföra den sedan tidigare planerade upphandlingen som ska leda till att någon annan aktör tar över driften av Bollnäs sjukhus framöver.

Kommunledningen kommer att ha ytterligare ett möte i maj tillsammans med Region Gävleborg för uppföljning och besked om fortsatt drift.

Mer information från Region Gävleborg
Förändringar gällande Bollnäs sjukhus