Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Följ med i projektet Sveriges bästa resecentrum i Bollnäs

I dagsläget sker 10 procent av resandet i länet med cykel. Nära 50 procent av resorna mellan hem och arbetsplats eller skola skulle däremot kunna ske med cykel på 15 minuter och det gäller även för resorna inom Bollnäs kommun. Det visar den potentialstudie för ökad cykling i Gävleborg som Region Gävleborg tagit fram under våren.

- Nationella data från Trafikverket visar att i tätort är i allmänhet runt 80 procent av bilresorna kortare än 3-4 kilometer. Det är resor som i de flesta fall har ersättningsalternativ. Framförallt i tätorter finns stor möjlighet att byta transportsätt, från bil till cykel, promenad eller kollektivtrafik, säger Gunilla Jonsson, miljöstrateg.

- Ökad och säker cykling bidrar till bättre folkhälsa, bättre miljö och social hållbarhet. Alla vuxna från 18 år och uppåt rekommenderas att vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 150 minuter i veckan med för just den individen upplevd minst måttlig intensitet. Genom att cykla eller gå till jobbet betas lite av den tiden av, kommenterar folkhälsostrateg Anna-Maria Säll.

Barn och ungdomar bör vara fysiskt aktiva minst 60 minuter per dag för hälsans skull. Genom att uppmuntra barnen att cykla eller gå till kompisar, skolan och aktiviteter får de hjälp på traven till en hälsosammare livsstil. Rörelse är livsviktigt så hitta det sätt som du tycker är roligt, hur spelar ingen roll - men kanske är det att cykla?

Läs mer om potentialstudien för ökad cykling i Gävleborg

cycling 2520007 1920