Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

 SCB publicerar defintiva uppgifter i mitten på november.

Invånarantalet har under kvartal 1-3 preliminärt minskat med 92 personer till 26 899 personer. Motsvarande period i fjol ökade invånarantalet med 112 personer.

Antalet födda är 223 och det är färre än i fjol men i nivå med åren dessförinnan
Antalet döda är 236 och det är ungefär som förväntat utifrån invånarnas åldersstruktur och beräknad medellivslängd
Antalet inflyttade är 763 och det är väsentligt färre än de senaste åren
Antalet utflyttade är 842 och det är ungefär som medelvärdet för de senaste sex till åtta åren

Under 2014 till 2016 ökade invånarantalet kraftigt, främst med anledning av stor flyktinginvandring till Sverige. Utvecklingen vände nedåt 2017 och de tre första kvartalen 2017 minskade invånarantalet. Sista kvartalet 2017 blev det åter igen en ökning, främst med anledning av minskad utflyttning. Fram till juli 2018 fortsatte invånarantalet att öka, men sedan dess har invånarantalet sjunkit varje kvartal. Jämfört med tidigare perioder är det framförallt inflyttningen som minskat.
Antalet födda i fjol (327) var det högsta sedan början av 90-talet. Födelsetalet var i fjol också väsentligt högre än rikssnittet, 2,27 jämfört med 1,75. Fram till halvårsskiftet var det ännu fler födda i år jämfört med samma period i fjol. Men under tredje kvartalet i år är det betydligt färre födda än i fjol, så det blir nog inte lika många födda i år som i fjol.

Invånarantalet kommer att minska i år och om nuvarande trend fortsätter kan minskningen för helåret bli ca 130 personer.

Tabeller med utvecklingen kvartal 1-3 ett antal år tillbaka samt en prognos för helåret

Clas Olsson
Ekonomikontoret
Bollnäs kommun
Tel 0278-251 43