Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Upplev våren i
Bollnäs kommun
Inget vaccin får gå
till spillo!
Prioriterade grupper erbjuds att
ställa sig i kö för eventuellt
överblivna vaccindoser.
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Från och med idag samlas alla barnen på Vallsta förskola på skolområdet då de nya lokalerna tas i bruk!

Tidigare har Vallsta förskola varit fördelat på två lokaler, på Lissgården samt i den röda tegelbyggnaden inne på skolområdet. Den nybyggda delen har byggts ihop med tegelbyggnaden, vilket gör att alla förskolebarn är i närheten av varandra.

Vallsta fasaden webb

I den vita nybyggda delen ryms två av förskolans tre avdelningar. I den nybyggda delen går barn upp till fyra års ålder. I den röda tegelbyggnaden, med helt nyrenoverade lokaler, går femåringarna.

Vallsta lekrum webb

Stora och ljusa lokaler
Den nybyggda delen liknar nybyggda Hobergets förskola fast i mindre format eftersom Vallsta förskola har färre avdelningar. Lokalerna är stora, ljusa och byggda av material som är anpassade för att barn ska vistas i lokalerna. Lokalerna är också flexibla och skalbara för att kunna anpassas till olika behov. På det viset kan lokalerna alltid komma till användning oavsett antal barn eftersom storlekarna på årskullarna tenderar att variera från år till år.

Vallsta pysselbord webb

Även utomhusmiljön har fått sig ett rejält lyft med helt nya lekytor som vi hoppas att barnen kommer ha stor glädje av!

Vallsta utemiljön webb

Ett helt nytt kök
I samband med renoveringen av lokalerna i tegelbyggnaden har vi också byggt ett helt nytt kök och en större matsal som delas med eleverna i grundskolan. Förskolans större barn kommer att äta i matsalen, vilket genererar flera pedagogiska vinster då barnen får ta mer eget ansvar och får mer inflytande över sin matsituation, självklart med stöttning av pedagoger. De minsta barnen äter på sin avdelning.

- Lissgården var en jättefin byggnad men var tyvärr inte ändamålsenligt som förskola till mindre barn. Med den här nya byggnaden har vi en förskola som är anpassad till förskoleverksamhet, såväl inomhus och utomhus, säger rektor Åsa Svedberg.

- Personalen är otroligt stolta över satsningen på att bygga en helt ny förskola i Vallsta och de ser fram emot att arbeta i ändamålsenliga lokaler, fortsätter Åsa Svedberg.

Vallsta förskola gör inga förändringar i sin verksamhet utan de befintliga avdelningarna har flyttas.

Mer om Vallsta förskola

Tidigare artiklel om nybyggnationen av Vallsta förskola
Förskolan i Vallsta byggs ut och renoveras invändigt 190312