Arbra Översiktskarta Nämndemannen

Förfarande: Standardförfarande

Arbetsläge: Planen har vunnit Laga kraft.

Planens syfte: Syftet med en ny detaljplan för fastigheten är bland annat att Syntema AB, som har verksamhet på platsen sedan många år, ska kunna utveckla sitt arbete med leverans av ytbehandlingslösningar till företag. 

Plandata: Planområdet är beläget i den nordöstra delen av Arbrå tätort, väster om järnvägen och Bondegatan, i anslutning till befintlig bebyggelse.

Planbeskrivning

Plankarta

Granskningsutlåtande

Detaljplanen består av:

Planbeskrivning

Plankarta

Fastighetsförteckning (finns på Samhällsbyggnadskontoret)

Granskningsutlåtande

Diverse tillstånd och utlåtanden (finns på Samhällsbyggnadskontoret)

 

Upplysningar lämnas av Bashir Hajo, stadsarkitekt, på 0278-251 18

Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Bashir Hajo
stadsarkitekt
0278-251 18
Skicka e-post

Erik Lundh
planarkitekt
0278-252 26
Skicka e-post

Louise Säfström
planarkitekt
0278-255 58
Skicka e-post

Johan Gunhamre
samhällsplanerare
0278-251 72
Skicka e-post

Marie Berglund
planhandläggare
0278-257 28
Skicka e-post