Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Bollnäs kommun arbetar för fullt med att skapa förutsättningar för hållbara resor i Bollnäs. För att göra det har vi bland annat byggt ett nytt resecentrum i Bollnäs. 2021 bygger vi en ny bussgata mellan Brånan och Björktjära. När projektet är klart har vi även byggt ett tjugotal nya tillgänglighetsanpassade och bekväma busshållplatser samt 2,4 kilometer ny gång- och cykelväg i Bollnäs stad. Projektet bekostas delvis av statliga medel och resultatet blir ett betydligt bättre, mer tillgängligt och säkrare stadstrafiknät. Projektet pågår fam till och med 2026.

Tidigare nyheter om projektet:
Begränsad framkomlighet på Nygatan 2021-09-01
Slutspurt för årets grävarbeten i centrum 2021-09-01
Vägarbetena på Apoteksgatan och Odengatan i sommar 2021-06-30
Byggstarten av bussgatan dröjer ytterligare 2021-06-24
Byggstarten av bussgatan dröjer 2021-06-17
Odengatan stängd för genomfartstrafik vid Apoteksgatan 2021-05-25
Så här kommer stadsbussarna 1 och 2 att köra från och med 12 december 2021-05-24
I morde stängde vi av Apoteksgatan 2021-05-19
Vägarbete i centrum utmed Apoteksgatan 2021-04-21
Vi förbättrar och tillgängliggör stadstrafiken på Björktjära och Brånan 2021-03-23
Trafik- och lägesinformation vid Sjukhusvägen/Nyhedsbacken 2020-06-22
Sjukhusvägen och Nyhedsbacken trafiksäkras 2020-04-02
Nya resecentrum är bara början! 2019-12-04
Sveriges bästa resecentrum 2018-2021

Buss

Kort om stadsmiljöavtalet
Bollnäs kommun får 49 miljoner från Trafikverket för att skapa förutsättningar för hållbara resor i Bollnäs. Beslutet innebär att Trafikverket betalar hälften av kostnaderna.
Läs mer i artikeln Bollnäs kommun får statligt stöd för att främja hållbara stadsmiljöer.