Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Bollnäs kommun arbetar för fullt med att skapa förutsättningar för hållbara resor i Bollnäs. För att göra det bygger vi bland annat ett nytt resecentrum i Bollnäs, en ny bussgata mellan Brånan och Björktjära, ett tjugotal nya tillgänglighetsanpassade och bekväma busshållplatser runt om i Bollnäs samt 2,4 kilometer ny gång- och cykelväg i Bollnäs stad. Projektet bekostas delvis av statliga medel och resultatet blir ett betydligt bättre, mer tillgängligt och säkrare stadstrafiknät. Projektet pågår fam till och med 2026.

Tidigare nyheter om projektet:
Vi förbättrar och tillgängliggör stadstrafiken på Björktjära och Brånan 2021-03-23
Trafik- och lägesinformation vid Sjukhusvägen/Nyhedsbacken 2020-06-22
Sjukhusvägen och Nyhedsbacken trafiksäkras 2020-04-02
Nya resecentrum är bara början! 2019-12-04
Sveriges bästa resecentrum 2018-2021

Buss

Kort om stadsmiljöavtalet
Bollnäs kommun får 49 miljoner från Trafikverket för att skapa förutsättningar för hållbara resor i Bollnäs. Beslutet innebär att Trafikverket betalar hälften av kostnaderna.
Läs mer i artikeln Bollnäs kommun får statligt stöd för att främja hållbara stadsmiljöer.