Vi på Arbrå hemtjänst vill att du som brukare ska känna dig delaktig i hur din hjälp skall utformas och att du ska känna dig nöjd med vår hjälp och vårt bemötande.

Hur vi arbetar
När vi fått ett beslut om insatser kontaktar vi dig och presenterar oss och börjar planeringen för dina insatser. Du tilldelas en kontaktman som besöker dig i hemmet och gör en genomförandeplan tillsammans med dig. Du ges då möjlighet att vara delaktig i utformandet av dina hemtjänstinsatser. Kontaktmannen är sedan den person du kan kontakta om du har funderingar kring din hemtjänst.

Värdegrund
För oss inom Arbrå hemtjänst är det viktigt att arbeta med utgångspunkt från den värdegrund som regleras i Socialtjänstlagen och som säger att " Socialtjänstens verksamhet, som rör omsorg om äldre, ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande". Om du vill läsa mer om värdegrunden inom äldreomsorgen i Bollnäs , klicka här: mer om värdegrund

 

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
Socialstyrelsen har gjort en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvalitén i hemtjänsten 2020. För att läsa resultatet för Arbrå hemtjänst kan du klicka här: Arbrå hemtjänstpdf

 

Synpunkter
Vi uppskattar att du hör av dig med synpunkter kring vår verksamhet. Du kan prata direkt med omvårdnadspersonalen eller enhetschefen. Du kan också lämna synpunkt direkt här på hemsidan, klicka på den  blå fyrkanten uppe till höger på sidan.

 

 Vi kan erbjuda dig tillgång till

Fotvård:  Tidsbeställning på telefon 070 - 343 85 88 Ulrika Januseiwicz

Om du har behov av boende under tiden du besöker anhöriga på Ängslunda finns möjligheter att hyra vårt anhörigrum. Läs mer här:   pdfAnhörigrum

 

Kontakt:

Enhetschef syd  Lea Lindkvist0278-254 21 

Enhetschef nord Sandra Andersson , 0278-254 20

 

Hemtjänsten Nord inne: 070- 395 13 36

Hemtjänsten Nord ute:  073-2754627

Hemtjänsten Syd inne: 070- 313 35 06

Hemtjänsten Syd ute:  073-4602570

Natt (21.15-07.00): 070-3951289

E-post: angslunda@bollnas.se