Inomhusklimatet i en bostad eller en annan byggnad där vi vistas mer än tillfälligt kan påverka vår hälsa och vårt välbefinnande. Möjliga problem med inomhusmiljön kan exempelvis vara höga radonvärden, buller, legionellatillväxt i vattenledningar, för hög eller låg inomhustemperatur eller problem med ventilation, mögel eller skadedjur. 
 
Om du anser att det finns problem med inomhusmiljön där du bor eller vistas är det bästa att kontakta fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren och föra dialog mellan parterna. Om detta misslyckas kan en anmälan göras till miljö- och byggnämnden.
 
Det är fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren som har ansvaret för att bostäder och lokaler för allmänna ändamål används på ett sätt så att olägenheter för människors hälsa inte uppstår. I Bollnäs kommun har Miljö- och byggnämnden tillsynsansvaret över att så sker. 
 
 De fastighetsägare som hyr ut bostäder eller lokaler för allmänna ändamål har en skyldighet att bedriva egenkontroll enligt miljöbalken. Egenkontroll är ett förebyggande arbete där fastighetsägaren fortlöpande ska planera och kontrol­lera sin verksamhet för att motverka och förebygga hälsoproblem hos boende eller skador på mil­jön.
 
Kontaktpersoner:
Emy Thellenberg (telefontid 8.00-9.30)
Ulrica Brorén (telefontid 8.00-9.30)

Handläggare kontaktas via telefonväxel 0278-250 00 alternativt via e-post: miljo@bollnas.se