Kommunala pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan Bollnäs kommun och företrädare för pensionärsorganisationerna i kommunen. Rådet är organisatoriskt knuten till kommunstyrelsen. Genom KPR ges pensionärer en större delaktighet och möjlighet att påverka samhällets insatser.


Vad gör pensionärsrådet?
- Rådet ska förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre.
- Rådet ska medverka vid förberedelser för upphandling av vårdgivare.
- Rådet skall verka för att pensionärernas frågor av större vikt beaktas i nämndernas verksamhetsplanering.
- Rådet får initiera nya pensionärsfrågor i nämnder och förvaltningar.
- Rådet är remissorgan i frågor av större vikt som berör pensionärerna.
- Rådet är ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.

Länkar
Länk till sammanträdeskalender
Länk till protokollsbibliotek
pdfAffisch för Balansera mera 20161.2 MB
Länk till reportage om fallolyckor 2016
Äldreomsorgsplan 2016-2025


Ledamöter i pensionärsrådet representeras av:

Representanter för Pensionärernas riksorganisation (PRO)

Ledamöter:
Jan-Erik Englund
Stig Andersson
Ove Svensson
Ragnar Berglund
Ossian Olsén

Ersättare:
Bengt Erksson
Sigrid Bolkèus
Jan Åbjörn
Siv Wikström
Lilian Olsson

Representanter för Svenska kommunalpensionärernas förbund (SKPF)
Ledamot:
Ingegerd Jonsson

Ersättare:
Gunnel Johansson

Representanter för Sveriges pensionärsförbund (SPF)
Ledamöter:
Ingrid Hammarberg
Barbro Englund

Ersättare:
Anders Bergsten
Lillemor Berg

Kundcenter
Stadshuset

Stadshustorget 2
821 80 Bollnäs

Öppettider:
Måndag-torsdag
08.00-16.30

Fredag
08.00-15.00

Skicka e-post
0278-250 01