Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Myrsjömyrorna ligger i kommunens södra del 25 km sydväst om Kilafors. Området är 354 ha stort och är hydrologiskt opåverkat myrkomplex med flikig utbredning. De centrala delarna domineras av en excentrisk högmosse med tydliga små gölar. I de södra delarna, i anslutning till Gopån, finns en lövsumpskog med inslag av gran. Flertalet av granarna är döda eller döende vilket tyder på att området periodvis är rikligt översvämmat. I området finns ringlav och rikligt med varglav. Här kan du läsa Länsstyrelsen Gävleborgs bevarandeplan för Myrsjömyrorna.

Foto: Ingemar Lindqvist, LänsstyrelsenFoto: Ingemar Lindqvist, Länsstyrelsen