överförmyndarbild

Om du är intresserad av att bli god man ska du börja med att lämna in en intresseanmälan till överförmyndarenheten. Blanketten hittar du till höger under tjänster och blanketter.

Blanketten skickas till Överförmyndarenheten, Bollnäs kommun, 821 80 Bollnäs.

I Bollnäs, Ljusdal och Ovanåker finns många barn och vuxna som behöver hjälp genom en ställföreträdare (förmyndare, god man eller förvaltare). Det finns därför ett ständigt behov av att rekrytera nya, lämpliga gode män och förvaltare, för olika typer av uppdrag.

Uppdraget som god man har stor betydelse för den som är i behov av stöd, din huvudman.

Kvalifikationer
Enligt föräldrabalken ska en person som utses till en ställföreträdare vara erfaren, rättrådig och i övrigt lämplig. 
Med erfaren menas att du ska ha grundläggande kunskaper om det svenska samhället och kunna interagera med olika samhällsorgan. Att vara rättrådig betyder att du följer kodifierad norm, skiljer rätt från fel och aktivt väljer rätt.

I övrigt lämplig innebär bland annat att du är ordningsam, strukturerad, uttrycker dig väl i svenskt tal och skrift, uppträder på ett korrekt sätt samt kan tillgodogöra dig information och anvisningar.

Du är som ställföreträdare skyldig att alltid handla på det sätt som bäst gagnar din huvudman. 


Uppdrag
Gode mannen företräder sin huvudman främst i ekonomiska och rättsliga frågor. 

Konkret innebär det att sköta sin huvudmans löpande ekonomi, förvalta tillgångar, se till att huvudmannens pengar kommer huvudmannen till nytta, samt att se till att huvudmannen får del av de rättigheter han eller hon är berättigad till.

Som god man är du ett stöd till huvudmannen. Godmanskapet är en frivillig stödform. Det innebär bland annat att om huvudmannen förstår ska du som god man inhämta din huvudmans samtycke i alla situationer, undantaget rättshandlingar som företas för den dagliga hushållningen.

Tillvägagångssätt för att bli god man
För att bli god man ska du börja med att skicka in en intresseanmälan till överförmyndarenheten.  

Överförmyndarenheten kontrollerar att du inte har skulder registrerade hos Kronofogden, att du inte finns registrerad i Rikspolisstyrelsens belastningsregister och att du inte har försörjningsstöd. 

 

Överförmyndarenheten

Besöksadress
Collinigatan 12
821 80 Bollnäs

Postadress
Bollnäs kommun
Överförmyndarenheten
821 80 Bollnäs

Telefontider:
måndag, tisdag, torsdag
10.00-12.00
fredag
11.00-12.00

Skicka e-post

0278-250 04

Fax: 0278-252 03

Blanketter