Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

På varje enhet finns en omvårdnadsansvarig sjuksköterska som har det övergripande ansvaret för hälso- och sjukvården och som tillsammans med kund/patient eller deras närstående planerar vården. Vi arbetar aktivt med att minimera risker för fall, undernäring och trycksår. Vi erbjuder palliativ vård i det egna hemmet. Det finns sjuksköterska tillgänglig i kommunen dygnet runt för att ge t.ex. smärtlindring och göra akuta bedömningar, samt ge råd och stöd till omvårdnadspersonalen, kund/patient och närstående.

Kostnaden ingår i omvårdnaden på boendet.
Läkare kommer till boendet en planerad tid varje vecka och kan vid behov göra hembesök. Årligen görs en genomgång av de läkemedel som kunden har.
För att komma i kontakt med omvårdnadsansvarig sjuksköterska, se respektive särskilt boende:
Arbrå - Ängslunda
Bollnäs - Gutenberg och Karlslund
Kilafors- Hällagården

Enhetschef Charlotte Lind
Telefon: 0278-250 62

 

Rehabilitering
Rehabiliteringspersonalens insatser kan bestå av behandling och träning av kunder i olika vardagssituationer liksom att ge råd och stöd till omvårdnadspersonalen. Hjälpmedel provas ut av rehabiliteringspersonal som också är ansvariga för uppföljning av utprovningen. Kostnaden ingår i kostnaden för särskilt boende.


Enhetschef: Annika Bäckström-Tysklind
Telefon: 0278- 250 63

Besöksadress:
Nyhedsbacken 13  
821 31 Bollnäs